Ultimo Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S. A.

Ład korporacyjny

Przykładamy dużą wagę do standardów działania. Poznaj zasady i normy, którymi kierujemy się w codziennej pracy. 

Informacje i ogłoszenia

Dodano: 07.09.2020 Ogłoszenie dot. stosowanie zasad ładu korporacyjnego   (pdf)
POBIERZ >>
Dodano: 23.09.2020 Polityka informacyjna w Ultimo TFI S.A.   (pdf)
POBIERZ >>
Dodano: 11.06.2021 Ocena stosowana Zasad Ładu Korporacyjnego w 2020 r.   (pdf)
POBIERZ >>
Dodano: 13.06.2022 Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w 2021 r.   (PDF)
POBIERZ >>
Dodano: 25.01.2023 Schemat organizacyjny Ultimo Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.   (pdf)
POBIERZ >>
Regulamin rozpatrywania skarg w Ultimo TFI S.A.   (pdf)
POBIERZ >>
Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w 2022 r.   (pdf)
POBIERZ >>
Informacja w związku z art. 46d ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi   (pdf)
POBIERZ >>
Informacja o realizowanej Strategii podatkowej Ultimo Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności za rok 2022   (pdf)
POBIERZ >>
Zasady Dobrych Praktyk Przedsiębiorstw zrzeszonych w Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce   (pdf)
POBIERZ >>
Informacje udostępniane przez Ultimo Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w związku z wymogami określanymi na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (SFDR)   (pdf)
POBIERZ >>
Wyjaśnienia do Informacji udostępnianych przez Ultimo Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w związku z wymogami określanymi na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (SFDR)   (pdf)
POBIERZ >>
Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w 2023 roku   (pdf)
POBIERZ >>
Podstawowe zasady postępowania Towarzystwa w przypadku powstania konfliktu interesów   (pdf)
POBIERZ >>

Kontakt

Nasz zespół jest zawsze do Twojej dyspozycji.

Zadzwoń do nas

Sekretariat czynny
od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 - 17:00

Created with Sketch.

Kontakt dla osób zadłużonych

Zadzwoń i porozmawiaj z naszym doradcą!

800 804 904 *  >> *bezpłatna infolinia
(również z tel. komórkowych)

Adres korespondencyjny

Ultimo Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Szczytnicka 11
50-382 Wrocław

SPRAWDŹ DOJAZD >>