lub skontaktuj się z nami

CZAT Z KONSULTANTEM >> FORMULARZ KONTAKTOWY >>

*Numer jest bezpłatny dla połączeń z telefonów stacjonarnych i komórkowych.

Ultimo Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S. A.

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na Urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies

 • Polityka prywatności
 1. Niniejsza polityka prywatności określa prawa i obowiązki Użytkownika oraz zabezpieczenia a także zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez serwis internetowy prowadzony pod adresem domeny www.ultimotfi.pl
 2. Administratorem danych przetwarzanych w związku z pozostawieniem danych w serwisie internetowym jest ULTIMO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 3. Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z serwisu internetowego.
 4. Administrator Danych przy przetwarzaniu danych kieruje się przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 5. Stronę dostępną pod adresem domeny: www.Ultimotfi.pl w tej Polityce prywatności określamy „Serwisem”.
 6. Urządzenie końcowe, z którego łączą się Państwo z Serwisem, takie jak komputer PC, tablet czy telefon, określamy „Urządzeniem”.
 7. Osoby korzystające z Serwisu określamy „Użytkownikami”.
 8. Pliki Cookies, to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia Użytkownika podczas przeglądania Serwisu. Pliki Cookies zapamiętują preferencje Użytkownika, co umożliwia m.in. podnoszenie jakości Usługi, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji, tworzenie statystyk oglądalności, śledzenie preferencji Użytkownika. Pliki Cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Użytkownika.

Do jakich celów i na jakiej podstawie przetwarzamy dane?

W Serwisie przetwarzamy dane osobowe Użytkowników w następujących celach:

 1. umożliwienia korzystania z Serwisu na podstawie art. 6 ust. 1 a RODO;
 2. informowania o zmianach w działaniu Serwisu na podstawie art. 6 ust. 1 f RODO;
 3. poprawy działania Serwisu na podstawie art. 6 ust. 1 f RODO;
 4. opracowań statystycznych i dokonywania badań analitycznych na potrzeby wewnętrzne na podstawie art. 6 ust. 1 f RODO;
 5. wykrywania przypadków niedozwolonego korzystania z usług, ustalenia odpowiedzialności na podstawie art. 6 ust. 1 f RODO;
 6. w celu ustalenia, obrony oraz dochodzenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 f RODO;

Jakie dane osobowe wykorzystujemy?

 1. Użytkownicy mogą przeglądać Serwis bez konieczności podawania swoich danych osobowych, czy też bez konieczności rejestracji. Część funkcjonalności może wymagać podania danych osobowych, a część danych może być zbieranych automatycznie (pliki Cookies).
 2. W momencie, w którym Użytkownik łączy się z Serwisem, w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerach (w tym adresie IP lub numerze MSISDN) i rodzaju Urządzenia oraz oprogramowania na Urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik.
 3. Jeżeli Użytkownik otrzyma dostęp do treści przeznaczoych dla uczestnika funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Ultimo TFI SA, Administrator poprosi o podanie: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz nazwy podmiotu w imieniu której dana osoba występuje.

W jaki sposób wykorzystujemy dane?

Administrator będzie wykorzystywało zebrane dane do:

 1. świadczenia usług i zapewnienia stosownej obsługi Użytkownika;
 2. w celach statystycznych w zanonimizowanej formie;
 3. dostosowania, pomiaru i ulepszania usług Serwisu.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Okres przechowywania danych osobowych zależny jest od celu ich przetwarzania, tzn. np. na podstawie udzielonej zgody do czasu jej odwołania (chyba, że Administrator będzie posiadał inną podstawę prawną do dalszego przetwarzania), numer telefonu przez okres niezbędny do nawiązania zamówionego kontaktu, a w przypadku nawiązania kontaktu z osobą posiadającą zobowiązanie obsługiwane przez Administrator do czasu, w którym takie dane zostaną jej powierzone przez wierzyciela.

Pliki Cookies

Rodzaje wykorzystywanych plików Cookies

 1. Stosowane przez Administratora pliki Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe: przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego, niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie do każdego Użytkownika.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
  • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;
  • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

Administrator wykorzystuje lub może wykorzystywać Cookies własne (Cookies zamieszczane przez Administratora) w następujących celach:

 1. konfiguracji Serwisu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizacji i odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb; o zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
  • zapamiętania historii odwiedzonych stron w Serwisie w celu rekomendacji treści;
  • rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 2. realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych – tj. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 3. zapamiętania lokalizacji Użytkownika, tj. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji;
 4. analiz i badań oraz audytu oglądalności, tj. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. świadczenia usług reklamowych, tj. dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów;
 6. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Czy przekazujemy dane osobowe poza europejski obszar gospodarczy (EOG)?

Dbamy o to przy wyborze dostawców, aby Państwa dane osobowe nie były przekazywane poza EOG.

Jakie przysługują państwu prawa odnośnie przetwarzania danych osobowych?

 1. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia może skorzystać Użytkownik, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez Administratora danych Użytkownika oraz od celu ich przetwarzania.
 3. W szczególnych sytuacjach Użytkownik może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez Administratora danych osobowych (w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu wniosku Użytkownika, Administrator nie będzie już mógł przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykaże, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Użytkownika interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Użytkownik może w każdej chwili wycofać udzielone zgody Ultimo, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem wykorzystywania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody. Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.

Jak zabezpieczamy dane osobowe?

 1. Administrator stosuje środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych, wymagane obowiązującymi przepisami prawa dot. ochrony danych osobowych, w szczególności zabezpieczają dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 2. Komunikacja pomiędzy Użytkownikiem a serwerem Serwisu jest zaszyfrowana. Bezpieczeństwo przesyłu danych jest zapewnione dzięki stosowaniu protokołu transmisji TLS (Transport Layer Security v 1.2 lub wyższy). TLS polega na szyfrowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Użytkownika i odszyfrowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer obsługujący Serwis. Informacja wysyłana z serwera Serwisu do Użytkownika jest szyfrowana, a następnie odszyfrowywana.

Jakie są obowiązki Użytkownika?

Podjęte przez Administratora działania zmierzające do ochrony Państwa danych mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa.

W jaki sposób mogą Państwo korzystać z przysługujących praw?

Z przysługujących Użytkownikowi praw: do żądania informacji o treści przechowywanych danych, zmiany, zablokowania i usunięcia danych, do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia danych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych może skorzystać kierując korespondencję na adres: Ultimo TFI SA. z siedzibą we Wrocławiu (50-382), ul. Szczytnicka 11, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000754834 NIP 8982246289., Regon: 381649805

Pytania i zastrzeżenia

Serwis może wprowadzać zmiany do niniejszej Polityki. Jednakże, jeśli zasady w niej określone zmienią się istotnie w niekorzystny sposób, Serwis zamieści zawiadomienie o takiej zmianie na swojej stronie głównej, które będzie widoczne przez 30 dni. Serwis zaleca Użytkownikom okresową weryfikację zakładki z niniejszą Polityką w celu zapoznania się z wszelkimi zmianami.